Om

Mehamn.net er en webside for å promotere hjemplassen våres Mehamn – Kystens Perle!

Are på BYGGtorget og Espen på Metek driver siden på dugnad .

På sikt ønsker vi å få inn nye sponsorer slik at vi kan utvide arbeidet vi gjør for å promotere mehamn.
Framtids planer er:
*Flere kamera
*Journlistiske innlegg med positive nyheter fra mehamn